IGHP i BCC z apelem do rządu

13.01.2021
  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Szczegóły aktualności
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego i Business Centre Club apelują do rządu o pilne i skuteczne wsparcie polskiego hotelarstwa oraz podjęcie prac nad planem pobudzenia jego funkcjonowania po zakończeniu pandemii.

Branża hotelowa postuluje udzielenie niezwłocznej pomocy dla zagrożonych przedsiębiorstw i oczekuje decyzji rządu w zakresie jak najszybszego, bezpiecznego zniesienia lockdownu hoteli.

Pisma w tej sprawie zostały wysłane 11 stycznia 2021 roku do wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina, wiceministra rozwoju Andrzeja Guta-Mostowego oraz rzecznika MŚP Adama Abramowicza.

Pismo IGHP i BCC 11.01.2021

 

 

Branża hotelowa postuluje udzielenie niezwłocznej pomocy dla zagrożonych przedsiębiorstw i oczekuje decyzji rządu w zakresie jak najszybszego, bezpiecznego zniesienia lockdown’u hoteli

 

Pierwsza fala obostrzeń spowodowanych SARS-COV-2 wywołała kryzys w wielu branżach, a jednym z sektorów gospodarki szczególnie dotkniętych była i nadal pozostaje turystyka. Hotele, które stanowią bardzo istotny filar infrastruktury turystycznej kraju, w pierwszej fazie pandemii, przez 1,5 miesiąca były zamknięte. Branża hotelarska praktycznie z dnia na dzień straciła blisko 100% przychodów, wielu pracowników zostało masowo wysłanych na urlopy lub zwolnionych. Początkowe nadzieje na powrót do normalnego funkcjonowania późną wiosną lub latem nie spełniły się i tylko część hoteli, położonych głównie w rejonach turystycznych, w okresie wakacyjnym nieco poprawiła swoją sytuację. Znacznie gorzej było już w IV kwartale 2020 r. Po wprowadzeniu
w październiku nowych ograniczeń, a zwłaszcza lockdownu’u od 28 grudnia, przedsiębiorcy hotelowi nie są w stanie zaplanować, kiedy wrócą do prowadzenia biznesu bez paraliżujących branżę ograniczeń. Rezerwy i oszczędności wygenerowane z wielkim trudem zostały już wyczerpane, a brak długo oczekiwanej przez branżę skutecznej pomocy finansowej, adekwatnej do ponoszonych strat sprawia, że wielu hotelom grożą upadłości.

Dlatego apelujemy o jak najszybsze udzielenie realnego wsparcia branżom hotelarskiej i gastronomicznej i zniesienie ich szkodliwego lockdown’u.

1.     Postulujemy wprowadzenie zmian w zakresie zwolnienia hoteli i obiektów hotelarskich (PKD 55.10.Z i 55.20.Z), z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz prawa do świadczenia postojowego lub dofinansowania wynagrodzeń. Cześć firm, z uwagi na prowadzenie różnorodnej działalności została wykluczona ze wsparcia w pierwszej fali koronawirusa. Sugerujemy, aby kryterium udzielenia pomocy był spadek przychodów o co najmniej 40% w miesiącach 4 kwartału 2020 r.
w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r., w powiązaniu z zachowaniem miejsc pracy.

2.     Wnosimy o odmrożenie funkcjonowania restauracji hotelowych, w reżimie sanitarnym uzgodnionym wcześniej i sprawdzonym podczas miesięcy letnich i jesiennych. Zdobyte wówczas doświadczenia, dają duże prawdopodobieństwo bezpiecznego przyjmowania gości i serwowania posiłków. Należy odejść od możliwości serwowania posiłków przez restauracje hotelowe tylko do pokoi (room service). Hotele i restauracje hotelowe zdały już (w okresie czerwiec – październik) egzamin z działalności w warunkach reżimu sanitarnego.

3.     Apelujemy o wdrożenie działań chroniących zatrudnienie w branży. Aktualna sytuacja na rynku niestety zmusza wielu pracodawców do jego redukcji. Według badań Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego do końca października w branży zlikwidowano 38% stanowisk pracy. Z uwagi na dalsze obostrzenia
w końcowych miesiącach roku i lockdownu od 28 grudnia w branży zostały zlikwidowane kolejne miejsca pracy. Należy pamiętać, że ponowne zatrudnianie pracowników po otwarciu hoteli (zwłaszcza w hotelach wyższych kategorii) wiązać się będzie z dodatkowymi nakładami finansowymi co wynika z procesu rekrutacji i konieczności przeprowadzenia licznych szkoleń mających na celu zapewnienie serwisu na wymaganym poziomie.

4.     Postulujemy pilne rozpoczęcie prac nad zasadami i protokołem bezpieczeństwa, które będą obowiązywały hotele po ich ponownym otwarciu. Istnieje wiele ważnych kwestii operacyjnych, które powinny być uwzględnione w przygotowywanych przepisach. Doświadczenia wyniesione z dotychczasowej działalności w warunkach zaostrzonego rygoru sanitarnego w 2 i 3 kwartałach 2020 r. jak też spostrzeżenia hotelarzy
w zakresie możliwych usprawnień mogłyby poprawić funkcjonowanie hoteli bez pogorszenia bezpieczeństwa gości. Należy również pilnie wprowadzić przepisy ułatwiające podróżowanie i przebywanie w hotelach osób, które przebyły już covid-19 (ozdrowieńcy) i legitymują się zaświadczeniem lekarskim o wyzdrowieniu oraz osób zaszczepionych przeciwko koronawirusowi.

Apelujemy także o długofalowe wsparcie dla branży hotelarskiej po zakończeniu lockdown’u. Zgłaszamy kilka propozycji rozwiązań systemowych (zarówno po stronie rządu/państwa jak i branży) mających na celu pobudzenie popytu na usługi hotelarskie.

1.     Możliwość odliczenia od podatków kosztów spotkań i konferencji organizowanych w Polsce – pozwoli to zatrzymać więcej tego typu wydarzeń w kraju (obecnie można odliczyć jedynie pakiet konferencyjny).

2.     Opracowanie programu rozbudowy infrastruktury turystycznej dofinansowanego z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej. Poszerzenie bazy atrakcji w obiektach korzystnie wpłynie na wzrost zainteresowania gości indywidualnych organizacją urlopów i krótkotrwałych podróży turystycznych w Polsce zamiast poza jej granicami.

3.     Wspólna inicjatywa branży hotelarskiej i regionalnych organizacji turystycznych #odpoczywajwPolsce, #kupujpolskieprodukty itp. (nazwy przykładowe).

4.     Aktywna promocja Polski na rynkach zagranicznychprzez Polską Organizację Turystyczną, budowanie wizerunku atrakcyjnej destynacji pod kątem „value for money”, w połączeniu z rozbudową infrastruktury.

BCC i Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego apelują o pilne i skuteczne wsparcie polskiego hotelarstwa oraz podjęcie prac nad planem pobudzenia jego funkcjonowania po zakończeniu pandemii.

 

Newsletter

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij