Jak zostać członkiem Izby?

  1. Strona główna
  2. Członkostwo
  3. Jak zostać członkiem Izby?

Tych z Państwa, którzy jeszcze nie przystąpili do Izby, serdecznie zapraszamy do powiększenia naszych szeregów. Tylko szeroka reprezentacja naszego środowiska może zapewnić mocną pozycję w walce o korzystne dla naszej branży zmiany przepisów, a także umożliwi lepszą reprezentację naszych interesów we wszelkich działaniach podejmowanych przez Izbę.
 
Obok zaprezentowaliśmy Pakiet Członkowski, opisujący korzyści, które uzyskuje członek Izby. Opisaliśmy również krok po kroku działania jakie należy podjąć, aby wstąpić do Izby.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem członkostwa w IGHP.
 
Serdecznie zapraszamy!

Jak zostać członkiem Izby?

  1. Przyjęcie w poczet Członków Izby następuje po złożeniu przez kandydata na piśmie deklaracji członkowskiej o przystąpieniu do Izby i zobowiązaniu się do przestrzegania Statutu, a także dokonaniu na rzecz Izby należnych płatności. (Deklaracja członkowska jest dostępna do pobrania poniżej.)
  2. Wypełnioną i podpisaną, przez osobę uprawnioną, deklarację członkowską wraz z aktualną kopią wypisu z KRS lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, kandydaci na członków powinni przesłać do biura Izby pocztą na adres: ul. Mickiewicza 9 m. 4, 01-517 Warszawa, e-mailem na adres ighp@ighp.pl.
  3. Przesłana kompletna deklaracja członkowska jest podstawą do zawiadomienia kandydata o terminie, w którym Rada Izby będzie podejmować uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby.
  4. Kandydat może być przyjęty w poczet członków Izby bez konieczności obecności na posiedzeniu Rady. W drodze uchwały Rada Izby może zdecydować inaczej.
  5.  Przyjęcie w poczet Członków Izby zostaje potwierdzone certyfikatem członkostwa, który Członek otrzymuje najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia podjęcia przez Radę Izby uchwały o przyjęciu do Izby.
Newsletter

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij