Konsorcjum IGHP

Zapraszamy do wspólnego działania w Konsorcjum IGHP

Jedną z najbardziej nurtujących spraw dla środowiska hotelarskiego stało się zatwierdzenie przez Komisję Prawa Autorskiego przy MKiDN tabeli stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych. Nowe stawki oznaczają wielokrotny wzrost kosztów hoteli i innych obiektów noclegowych za użytkowanie praw autorskich i pokrewnych. Są one w porównaniu z innymi krajami europejskimi horrendalnie wysokie, niesprawiedliwe, nie rozwiązują problemów beneficjentów oraz zagrażają biznesowi hotelowemu. Hotelarze nie chcą uciekać od opłat, gdyż należą się one twórcom i wykonawcom. Opłaty powinny być jednak rozsądne i dostosowane do możliwośći branży, stanowić wynik negocjacji, nie zaś dyktatu.

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, jedyny legitymowany reprezentant środowiska hotelarskiego w postępowaniu przed KPA i sądami, w tym przy wnioskowaniu o odmowę zatwierdzenia przez Sąd zatwierdzonych przez KPA 10.07.2013 tabel, w uzgodnieniu z Małopolską Izbą Hotelarską ”Gremium”, Fundacją Polish Prestige Hotels & Resorts oraz hotelarzami niezrzeszonymi, kontynuuje działania zmierzające do unieważnienia tych tabel i zmiany systemu ich naliczania i wysokości.

Właśnie w tym celu, zgodnie z postulatami środowiska hotelarskiego w naszym kraju, zostało utworzone Konsorcjum IGHP, które powinno skupić jak największą liczbę hoteli i innych obiektów noclegowych. Zarówno tych zrzeszonych w samorządach gospodarczych, jak i pozostałych, których właściciele i kadra zarządzająca wyrażają poparcie dla kierunku działań Izby, poprzez swoją obecność w gronie firm hotelowych, które dostrzegają problem niesprawiedliwych nowych stawek opłat za użytkowanie praw autorskich i pokrewnych oraz oczekują zmian w systemie ich naliczania i wysokości. Konsorcjum IGHP zostało powołane w celu uregulowania powyższego problemu.

Od członków Konsorcjum IGHP oczekujemy wsparcia merytorycznego, jak np.: umożliwienie przeprowadzenia niezbędnych w Sądzie badań wśród gości hotelowych, przekazywanie informacji dotyczących wysokości dotychczasowych i nowych kosztów związanych z użytkowaniem praw autorskich, propozycje rozwiązań systemowych i nowych stawek itp., oraz finansowego:  przystąpienie do Konsorcjum wiąże się z deklaracją wpłaty na konto konsorcjum min. 2 zł/max. 5 zł za każdą zadeklarowaną jednostkę mieszkalną/pokój - zgodnie z podpisanym przez osoby kompetentne i przesłanym do Izby oświadczeniem przystąpienia na członka Konsorcjum IGHP.

Środki finansowe uzyskane od członków Konsorcjum przeznaczane są na badania, analizy, usługi prawne itp. Środki te gromadzone będą na wydzielonym koncie i podlegać będą kontroli członków Konsorcjum. Przyjęte stawki nie powinny stanowić bariery dla tych, którzy chcą wspierać naszych wspólnych działań, związanych z implementowaniem najkorzystniejszych i ustalonych w porozumieniu z członkami Konsorcjum stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych, w tym sposobów ich naliczania i pobierania.

Zapraszamy wszystkich hotelarzy, organizacje i gestorów bazy do wspólnego działania. Wspólnie łatwiej osiągniemy  nasz  cel.

Znajdą tu również Państwo krótką informację, przybliżającą problem nowych tabel wynagrodzeń za odtwarzanie praw pokrewnych…, Umowę Konsorcjum IGHP, Oświadczenie członka Konsorcjum dla IGHP oraz przykładowe wyliczenie wysokości opłat hoteli 100 pokojowych wg zatwierdzonych 10.07.2013 R przez KPA nowych Tabel stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych.

 

Newsletter

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij