O Izbie

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego jest rzecznikiem środowiska biznesu hotelowego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz Unii Europejskiej

Lobbuje na rzecz tworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego hotelarstwa i gastronomii oraz wspiera inicjatywy gospodarcze i prawne swoich członów. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących sektora hotelarsko-gastronomicznego. Kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej poprzez opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym, a także promuje społeczną odpowiedzialność biznesu.

IGHP rozwija również działalność edukacyjną, organizując specjalistyczne kampanie i programy szkoleniowe z kluczowych dla hotelarzy zagadnień operacyjnych i prawnych.

Swoje cele osiąga poprzez delegowanie swoich przedstawicieli do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych, działających przy organach administracji państwowej oraz Sejmu i Senatu RP, w sprawach działalności gospodarczej branży hotelarsko-gastronomicznej.

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego:

  • prowadzi działalność promocyjną na rzecz członków
  • rekomenduje obiekty hotelowe i firmy z nimi współpracujące
  • rekomenduje firmy - dostawców HoReCa
  • obejmuje patronatem inicjatywy, imprezy, targi promujące rozwój sektora hotelarsko-gastronomicznego
  • nawiązuje kontakty z partnerami krajowymi i zagranicznymi
  • przeciwdziała nieuczciwej konkurencji w sektorze hotelarsko-gastronomicznym
  • poprzez współpracę IGHP z instytucjami i organizacjami europejskimi (np. HOTREC) monitoruje prawo Unii Europejskiej i jego skutki dla branży hotelarskiej i gastronomicznej

1 stycznia 2015 roku Izba stała się członkiem HOTREC - Konfederacji Narodowych Organizacji Hoteli, Restauracji, Kawiarni w krajach UE i europejskim obszarze ekonomicznym.

Newsletter

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij