Hotele w Europie, czerwiec 2019, Raport MKG

03.09.2019
  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Szczegóły aktualności

Czerwiec 2018 roku był miesiącem dobrych wyników hoteli europejskich ze wzrostem wartości  RevPAR o 7,7%. Czerwiec 2019 roku zapowiada się obiecująco, nie mniej jednak należy zwrócić uwagę na ewolucję wskaźników przy ogólnym wzroście cen o 6,1%, podczas gdy frekwencja rosła znacznie wolniej (+1,2 punktu procentowego). W okresie od początku roku ceny wzrosły o 3,2% a frekwencja o 0,5 punktu, co przyniosło wzrost RevPAR o 3,9%, Najwyższy wzrost frekwencji uzyskały hotele 5* (+ 1,0 punktu), co przy wzroście średnich cen noclegów o 7,6% dało wzrost RevPAR o 8,9%. Hotele 4* znalazłszy się na drugim miejscu ze wzrostem frekwencji o 1 punkt i cenami noclegów wyższymi o 7,2%, co pozwoliło uzyskać wartość RevPAR wyższą o 8,5%. W kategorii hoteli 3* wzrost  RevPAR 6,7%, przy wzroście średnich cen noclegów o 4,8% i frekwencji wyższej o 1,5 punktu. Wreszcie hotele 2* znalazły się na ostatnim miejscu ze wzrostem frekwencji o 1 punkt i cenami wyższymi o 3,3%, co dało wzrost wartości RevPAR o 4,6%.

            

Grecja i Luksemburg uzyskały najwyższą wartość  RevPAR w czerwcu, która wyniosła odpowiednio 137,4 euro (bez VAT) i 136,6 euro (bez VAT). Najwyższą frekwencję uzyskały Grecja i Holandia z wynikiem 87%.

Po słabych wynikach w maju (RevPAR – 10,3%) Włochy poprawiły swoje wyniki. Wartość  RevPAR wzrosła o 15% (109 Euro bez VAT) dzięki wzrostowi frekwencji o 3,2 punktu (81,5%). Średnie ceny noclegów wzrosły o 10,5% (133,8 euro bez VAT). Poprawę wyników odnotowano we wszystkich kategoriach. W hotelach niższej kategorii (economy) wartość RevPAR wzrosła o 17,3% przy frekwencji wyższej o 6,6 punktu. Hotele klasy średniej uzyskały wzrost RevPAR o 11,5% (73,7 euro bez VAT) przy wzroście frekwencji o 4,5 punktu. W wysokich kategoriach hoteli wartość RevPAR wzrosła o 15,5% (136,3 euro bez VAT) przy wzroście frekwencji o 1,7 punktu procentowego. Węgry uzyskały wzrost wartości RevPAR o 13,4% (83,8 euro bez VAT), dzięki podniesieniu średnich cen noclegów o 14,5% (98,4 euro bez VAT), podczas gdy frekwencja nieznacznie spadła (- 0,8  punktu). Portugalia kontynuuje pozytywny trend ze wzrostem frekwencji o 1,1 punktu i podniesieniu cen o 11,3% (107,5 euro bez VAT), co umożliwiło uzyskanie wzrostu RevPAR o 12,8% (92,8 euro bez VAT). Wszystkie wskaźniki są pozytywne, w rejonie najwyższego wzrostu frekwencji to jest prowincja Algarve (+ 3,2 punktu). W Hiszpanii wzrost RevPAR wyniósł 12,3% (90,5 euro bez VAT) dzięki połączonemu wzrostowi frekwencji wynoszącemu 1,9 punktu (82,6%) i wzrostowi średnich cen noclegów o 9,7% (109, 5 euro bez VAT). We wszystkich kategoriach, a szczególnie w hotelach niższej klasy (+4,4 punktu) nastąpił wzrost frekwencji. Najlepsze wyniki osiągnął Madryt, gdzie wartość RevPAR wzrosła o 37,8% (118, 2 euro bez VAT) dzięki podniesieniu się frekwencji o 3,5 punktu procentowego i wzrostowi cen o 32,1% (139,6 euro). Francja zamyka grupę krajów, które uzyskały ponad 10% wzrost wartości RevPAR. Francuscy hotelarze uzyskali wzrost wartości RevPAR o 10,2 % (91,2 euro), który wynikał ze wzrostu cen o 6,6% (111,9 euro) i frekwencji wyższej o 2,6 punktu (81,5%).

Luksemburg uzyskał wzrost frekwencji o 0,5 punktu (83,9%), co w połączeniu ze wzrostem średnich cen o 7,8% (163,9 euro) pozwoliło uzyskać wzrost RevPAR o 8,5 % (137,6 euro). Republika Czeska utrzymała frekwencję na poziomie 80,8% (+ 0,1 punktu procentowego), co przy wzroście cen o 8,4% (82,5 euro) pozwoliło uzyskać wzrost wartości  RevPAR o 8,5 % (66,6 euro). W Austrii, po raz pierwszy od maja 2018 roku, frekwencja obniżyła się o 1,4 punktu (84,4%), niemniej jednak hotelarze austriaccy utrzymali wzrost cen o 10,1%, co umożliwiło wzrost wartości  RevPAR o 8,4 % (90,9 euro). Zjednoczone Królestwo odnotowało wzrost wartości RevPAR o 7,4%(99,1 euro) na podstawie wzrostu frekwencji o 1,2 punktu (86,5%) oraz podniesieniu średnich cen noclegów o 5,9% (114,6 euro). Wzrost wartości  RevPAR uzyskał Londyn, Birmingham, Manchester, Leeds – Bradford i Edynburg. Frekwencja ustabilizowała się w Cardiff (+0,4 punktu) lecz spadła o 3,1 punktu w Glasgow. W Belgii wzrost frekwencji wyniósł 1,4 punktu (81,9%) zaś średnie ceny noclegów wzrosły o 3,1% (110,5 euro), co pozwoliło uzyskać wzrost wartości  RevPAR o 5% (90,5 euro). Wzrost wszystkich wskaźników uzyskała Bruksela, podczas gdy wzrost RevPAR Gandawy wynikał z podniesienia średnich cen noclegów. Liege i Antwerpia nie uzyskały wzrostu wartości RevPAR.

Polska uzyskała stosunkowo słaby wynik ze wzrostem RevPAR o 1,6 % (57,2 euro). Frekwencja obniżyła się nieznacznie (- 0,4 punktu), wynosząc 79,8%, średnie ceny noclegów wzrosły o 2,1% (71,7 euro). Hotelarze greccy utrzymali wzrost wartości RevPAR o 1,6% (137,4 euro), przy wzroście cen o 4% (157,8 euro). Frekwencja spadła tam o 2,1 punktu, utrzymując się na stosunkowo wysokim poziomie 87%.

Pomimo obniżenia wartości  RevPAR o 1,1% (119,5 euro) ze względu na obniżenie cen o 0,2% (137,3 euro) Holandia utrzymała 3 najwyższą cenę noclegów. Nieznacznie zmieniła się frekwencja (- 0,8 punktu). Uzyskała jednak 87%, co jest – podobnie jak w Grecji – najlepszym wynikiem na kontynencie. Gorsze wyniki w czerwcu uzyskały Niemcy. Przy istotnym spadku frekwencji o 2,2 punktu (76%), średnie ceny utrzymały się praktycznie na tym samym poziomie wynosząc 94,5 euro (- 0,1%). Wartość RevPAR obniżyła się o 2,9%, wynosząc 71,8 euro. Spadek ten dotyczył wszystkich kategorii hoteli. Jedynie hotele wyższych kategorii uzyskały wzrost frekwencji o 0,3 punktu. Największy spadek wartości RevPAR odnotował Frankfurt (-31,5%), a następnie Hanower i Norymberga. Wartość RevPAR Łotwy spadła o 6,8% (64 euro), przy frekwencji niższej o 4 punkty, pomimo obniżenia cen o 2,4%.

Raport MKG czerwiec 2019

Newsletter

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij