Hotele w Europie, Raport MKG, styczeń 2019

01.04.2019
  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Szczegóły aktualności

Hotelarze Europy rozpoczynają ten rok z nieco słabszymi wynikami niż początek ubiegłego roku. W porównaniu ze styczniem 2018 roku ogólny wzrost wartości RevPAR wyniósł 4,7%. Wynikał on jednak przede wszystkim ze wzrostu cen noclegów o 4,2%, a nie ze wzrostu liczby klientów, która minimalnie się zmieniła (+0,3 punktu procentowego), w porównaniu do stycznia ubiegłego roku. Wzrost frekwencji w analogicznym okresie 2018 roku wynosił 1,5 punktu.​

Najlepsze wyniki uzyskały hotele 4*, gdzie wartość RevPAR wzrosła o 5,8% dzięki stabilnej frekwencji i wzrostowi średnich cen noclegów o 5,6%. Frekwencja w hotelach 2* i 3* wzrosła nieznacznie, co przy wzroście średnich cen noclegów odpowiednio o 2,4% i 3,6% pozwoliło na utrzymanie wzrostu wartości RevPAR o 3,2% (hotele 2*) i 5% w hotelach 3*. Hotele 5* odnotowały spadek frekwencji o 1,2 punktu procentowego.

Najlepsze wyniki uzyskała Austria. To jedyny kraj z dwucyfrowym wzrostem RevPAR (+14,2%, 51,20 euro bez VAT). Hotelarze austriaccy uzyskali najwyższy wzrost frekwencji wynoszący 6,2 punktu procentowego przy umiarkowanym wzroście cen noclegów. Stolica kraju osiągnęła wzrost RevPAR o 20,2%, dzięki frekwencji wyższej o 7,7 punktu procentowego i średnim cenom noclegów wyższym o 4,3%. Na drugim miejscu znalazła się Portugalia ze wzrostem RevPAR + 6,7% wynikającym ze wzrostu średnich cen noclegów o 4,7% i niewielkiego wzrostu frekwencji (+1 punkt procentowy). Lizbona utrzymała wzrost RevPAR o 5,2%, dzięki podwyżce średnich cen noclegów o 8,9%, przy spadku frekwencji o 2 punkty procentowe. Najlepsze wyniki uzyskał region Algarve, gdzie frekwencja wzrosła o 7,6 punktu procentowego, ceny zaś o 16,9%. W czołówce znalazły się także Węgry ze wzrostem RevPAR o 6,1% wynikający wyłącznie ze wzrostu średnich cen noclegów (+5,9%), ponieważ frekwencja wzrosła tam zaledwie o 0,1 punktu procentowego. W Budapeszcie frekwencja obniżyła się o 0,5 punktu i wzrost wartości RevPAR o 5,9% utrzymano dzięki podniesieniu cen o 7%. Niemcy, podobnie jak ich europejscy sąsiedzi, uzyskali wzrost Rev PAR o 5,9% w wyniku wzrostu cen noclegów o 4,3%, podczas gdy frekwencja wzrosła zaledwie  o 0,9 punktu procentowego. Monachium (+29,1%), Berlin (14,1%) i Norymberga (+11,6%) miały najlepsze wyniki. Wynikało to, ze znacznego wzrostu frekwencji w Monachium (+5 punktów procentowych) i w Berlinie (+5,9 punktu). Kolonia i Dusseldorf odnotowały niewielką poprawę wyników, podczas gdy pozostałe miasta niemieckie miały wyniki ujemne. Belgia, tylko dzięki wynikom Brukseli, mogła utrzymać wzrost wartości RevPAR o 4,6% przy wzroście średnich cen noclegów o 3,2% i minimalnym wzroście frekwencji o 0,8 punktu procentowego.

Ze wzrostem wartości RevPAR o 4,5%, Polska jest jednym z niewielu krajów mogących liczyć na istotny wzrost frekwencji (+1,6 punktu) przy umiarkowanym (+1,5%) wzroście średnich cen noclegów. Wrocław uzyskał imponujący wynik wzrost u RevPAR (+20%) dzięki wzrostowi frekwencji o 7,1 punktu procentowego, co pozwoliło na podniesienie cen o 5%. Wartość RevPAR w  Warszawie obniżyła się o 0,3% w wyniku spadku frekwencji o 0,7 punktu i stagnacji średnich cen noclegów (+0,8%).

Francja znalazła się na siódmym miejscu ze skromnym wzrostem RevPAR o 3,2% uzyskanym wyłącznie dzięki wzrostowi średnich cen o 3,3% przy frekwencji na stałym poziomie. Pomimo tygodnia mody hotelarze ponoszą konsekwencje pogarszającej się reputacji marki swojej destynacji. Na ostatnim miejscu znalazła się Republika Czeska, gdzie wzrost RevPAR wyniósł 2,3% pod wpływem spadku frekwencji o 1,2 punktu, przy czym średnie ceny noclegów podniesiono tam o 4,7%. Wielka Brytania uzyskała minimalny wzrost frekwencji (+0,2 punktu) i utrzymała wzrost RevPAR na poziomie 2,2%, przy wzroście cen o 1,8%. Hotele skromniejszych kategorii uzyskały niewielki wzrost frekwencji (+1,3 punktu procentowego) przy stagnacji w tej dziedzinie w hotelach klasy średniej (- 0,1 punktu) i wyższej (- 0,2 punktu). Z miast brytyjskich tylko Londyn, Birmingham i Manchester uzyskały pozytywne wyniki. Luksemburg odnotował zaledwie 1,6% wzrost wartości RevPAR, ze wzrostem średnich cen noclegów o 5,2% i wyraźnym spadkiem frekwencji o 2,3 punktu procentowego. Nie najlepiej wypadła Hiszpania, gdzie wzrost RevPAR wyniósł 1.2% ,dzięki wzrostowi cen o 1,1% i stabilnej frekwencji (+ 0,1 punktu). Pomimo dobrych wyników hoteli klasy ekonomicznej (RevPAR +14,3%), gdzie frekwencja wzrosła o 4,9 punktu i ceny o 4,7%,  rezultaty hoteli średnich (RevPAR +1,2%) i drogich (RevPAR - 0,4%) wpłynęły na niski wynik kraju. Holandia odnotowała niewielki spadek wartości RevPAR  (- 0,2%) na skutek obniżenia frekwencji o 0,2 punktu procentowego i stagnacji średnich cen noclegów (+ 0,1%). Wyniki hoteli tańszych (- 3%) i średnich (- 1,5%) zdecydowały o ogólnym wyniku, mimo że hotele wysokich kategorii utrzymały wzrost na poziomie 2,9%. Amsterdam i Eindhoven odnotowały wyniki ujemne – odpowiednio -2,4% i -7,7%. Znacznie lepiej wypadły: Rotterdam (+7,8%), Utrecht (+2,6%) i Haga (+1,5%). Wartość RevPAR we Włoszech obniżyła się w styczniu o 2,5%. Pomimo obniżenia cen o 0,6%, frekwencja spadła o 1,1 punktu procentowego. Hotele niższych kategorii uzyskały co prawda wzrost RevPAR o 10,5% dzięki wzrostowi cen o 7,5% przy frekwencji wyższej o 1,7 punktu. Jednak hotele średniej i wyższej kategorii, gdzie frekwencja obniżyła się odpowiednio o 1,9 i 1,1 punktu wpłynęły negatywnie na ogólny wynik kraju. Tylko Turyn uzyskał wzrost wartości RevPAR o 0,6%. Pozostałe miasta Włoch odnotowały wyniki ujemne. Rekordzistą był Neapol z wynikiem RevPAR - 22,1%. Przedostatnim krajem była Grecja, gdzie wartość RevPAR obniżyła się o 4,6%. Pomimo spadku cen o 0,3% frekwencja obniżyła się o 2,1 punktu procentowego. W Atenach wartość RevPAR była niższa o 8,7% ze względu na spadek frekwencji o 5,2 punktu przy wzroście średnich cen noclegów o 2,6%. 

Wreszcie Łotwa, która do niedawna miała dobre wyniki, straciła w styczniu 10,8% wartości RevPAR. Średnie ceny noclegów obniżyły się tam o 2,4% a frekwencja spadła o 4,5 punktu procentowego. Są to najniższe styczniowe wyniki wśród wszystkich analizowanych tu krajów.

Raport MKG, styczeń 2019

Newsletter

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij