Hotele w Europie - raport MKG Hospitality za luty 2018

18.05.2018
  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Szczegóły aktualności

W styczniu hotele europejskie uzyskały wzrost wskaźnika RevPAR o 4,7%. W lutym tendencja ta utrzymała się ze wzrostem wartości RevPAR o 5% wynoszącym 63,5 Euro.

Od początku roku trwa pozytywna koniunktura branży hotelarskiej Europy. Zachodzą jednak istotne różnice w wynikach osiąganych w różnych krajach kontynentu.

W styczniu hotele europejskie uzyskały wzrost wskaźnika RevPAR o 4,7%. W lutym tendencja ta utrzymała się ze wzrostem wartości RevPAR o 5% wynoszącym 63,5 Euro. Wynikał on z połączenia wzrostu frekwencji o 1,8 punktu procentowego (z 62,8% do 64,6%) z podniesieniem średnich cen noclegów o 2% tj. z 96,4 do 98,4 Euro.

Wzrost wartości RevPAR był w zasadzie podobny we wszystkich kategoriach hoteli.

Hotele 2* osiągnęły najwyższą frekwencję (65,4%) ze wzrostem o 1,3 punktu procentowego.

Przy wzroście średnich cen o 2,3% uzyskały one wzrost wartości RevPAR o 4,4%. Wzrost RevPAR w hotelach 3* i 4* (odpowiednio o 7% i 3,5%) wynikał także z połączenia wzrostu frekwencji o 2,6 i 1,7 punktu procentowego oraz średnich cen noclegów odpowiednio o 2,7% i 0,9%. Istotny wzrost wartości RevPAR w hotelach 5* (+8,5%) to, przede wszystkim, wynik wzrostu średnich cen noclegów o 4%, a także wzrostu frekwencji o 2,6 punktu procentowego czyli 64% w lutym 2018 roku.

Przy wzroście RevPAR o 0,2% do 58,9% wyniki poszczególnych krajów krajów są pozytywne, acz zróżnicowane. Przoduje Turcja z najwyższym  wzrostem wartości RevPAR uzyskanym dzięki wzrostowi frekwencji o 12,5 punktu procentowego i podniesieniu średnich cen noclegów o 28,4%. Grecja wykazuje znaczną zmianę wartości RevPAR (+13%)  dzięki wzrostowi średnich cen o 13,4%. Łotwa także uzyskała dwucyfrowy wzrost wartości RevPAR (+11,4%). Wynika on ze wzrostu frekwencji o 7,1% przy jednoczesnym spadku średnich cen noclegów o 2,7%. Dobry wynik uzyskała Francja podnosząc wartość RevPAR z 6,9% do 8,6%. Podobne wyniki osiągnęły Belgia, Włochy, Hiszpania, Węgry, Luksemburg i Holandia. W Luksemburgu i Hiszpanii  wzrost średnich cen noclegów wynosił odpowiednio 6,8% i 7,2%.

Portugalia, Wielka Brytania i Republika Czeska osiągnęły skromniejszy wzrost wartości RevPAR w granicach 1%. Hotele Portugalii i Wielkiej Brytanii odnotowały niewielki spadek frekwencji (odpowiednio o 1,2 i 0,6 punktu procentowego), podczas gdy w hotelach czeskich średnie ceny noclegów obniżyły się o 3,9%. Wyniki tych krajów wymagają jednak pewnego wyjaśnienia. Wielka Brytania, na przykład, przy stosunkowo skromnym wzroście RevPAR wykazała najwyższą frekwencję – 74,1%.

Niezależnie od faktu, że hotele europejskie różnią się dynamiką wzrostu uznać można, że ogólna tendencja rozwoju rynku hotelowego Europy jest pozytywna.

Newsletter

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij