IGHP złożyła uwagi dot. KPO

10.03.2021
  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Szczegóły aktualności

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego złożyła 8 marca uwagi do projektu Krajowego Planu Odbudowy Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej.

IGHP już we wrześniu 2020 r. w trakcie V Forum Hotelarzy zaproponowała przedstawicielom rządu pomoc w opracowaniu programu wsparcia sektorowego z unijnego funduszu odbudowy. W październiku 2020 r. Izba przekazała do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii swoją koncepcję planu odbudowy turystyki ze środków KPO. Jednak wszystkie propozycje eksperckiego wsparcia IGHP rząd przez 5 miesięcy ignorował. Efektem tego są dzisiaj wadliwe założenia projektu KPO, na czele z przeprofilowaniem i dywersyfikacją działalności przedsiębiorstw jako panaceum na odbudowę branży po pandemii.

8 marca IGHP złożyła swoje uwagi do projektu Krajowego Planu Odbudowy Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej.

Kluczową słabością projektu KPO jest promowanie zmiany profilu działalności, czyli de facto przebranżowienia, które według IGHP, prowadzi do zredukowania aktywności przedsiębiorstwa na jego własnym rynku i na pewno nie doprowadzi do zwiększenia odporności ani konkurencyjności przedsiębiorstwa, co ma być celem komponentu „A” KPO.

Izba popiera dywersyfikację działalności gospodarczej, ale rozumianą jako jeden z elementów strategii rozwoju przedsiębiorstw. Nie może być ona jednak głównym instrumentem odbudowy postpandemicznej turystyki. Ponadto zbyt rozproszone lub co gorsza nietrafione rozszerzenie profilu działalności może dać skutek odwrotny do zamierzonego.

Zdaniem IGHP, w planie odbudowy należy skupić się na inwestycjach w obszarze zrównoważonego rozwoju turystyki i hotelarstwa. Wspierane inwestycje powinny być zgodne z Celem 8. SDGs (Sustainable Development Goals), Zadaniem 8.9: „do 2030 opracować i wdrożyć polityki promujące zrównoważoną turystykę, która tworzy miejsca pracy oraz promuje lokalną kulturę i produkty”.

Inwestycje wspierane z KPO powinny równocześnie spełniać postulaty zawarte w pozostałych komponentach KPO, np.: zastosowanie zielonych technologii i odnawialnych źródeł energii, optymalizacja efektywności energetycznej budynków, zrównoważone wykorzystanie środowiska naturalnego, budowa budynków pasywnych czy zastosowanie rozwiązań cyfrowych w biznesie - w obsłudze gości, procesach administracyjnych, cyfrowej edukacji zawodowej, e-usługach, cyberbezpieczeństwie itp.

KPO powinien wspierać zarówno inwestycje w modernizację przedsiębiorstw, jak też nowe inwestycje realizujące postulaty zrównoważonego rozwoju. W przypadku branży hotelarskiej takie podejście zapewni rozwój nowej bazy noclegowej w lokalizacjach wpisujących się w politykę promowania turystyki zrównoważonej, służącej rozproszeniu ruchu turystycznego i równomiernemu rozwojowi regionalnemu, np. rozwój obszarów wiejskich atrakcyjnych turystycznie z korzyścią dla lokalnego rynku pracy i lokalnych powiązań gospodarczych.

IGHP domaga się również zwiększenia środków z KPO na wsparcie sektorów poszkodowanych przez pandemię, czyli hotelarstwa, turystyki, gastronomii, kultury i lecznictwa uzdrowiskowego, które jest zaplanowane na 300 mln euro, czyli zaledwie 0,5 proc. budżetu KPO. W opinii Izby, do samej turystyki i hotelarstwa powinno trafić na wsparcie inwestycji co najmniej 6 proc. budżetu KPO. Właśnie 6 proc. stanowi wartość, jaką przed pandemią turystyka wnosiła do PKB naszego kraju. Polska turystyka przechodzi przez największy w historii kryzys i utraci konkurencyjność, jeśli nie otrzyma adekwatnego finansowania ze środków publicznych.

 

Dodatkowe informacje:

Rządowy projekt „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności” z lutego 2021 r. (KPO) przewiduje specjalne wsparcie dla inwestycji w sektorach najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19, takich jak: hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura, lecznictwo uzdrowiskowe itp. Szczegóły wsparcia określone zostały w komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” w inwestycjach A1.1.1. „Wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach”.

Projekt KPO stwierdza, że dywersyfikacja działalności gospodarczej jest „(…) kluczowym wyzwaniem dla zapewnienia odbudowy oraz długotrwałej odporności (elastyczności) na szoki wywoływane zjawiskami kryzysowymi. Pandemia COVID-19 i wywołane przez nią zjawiska kryzysowe w szczególności mocno dotknęły przedsiębiorstwa z branż, które cechuje bezpośredni kontakt z klientem (tj. m.in. sektor HoReCa, turystyka, kultura, lecznictwo uzdrowiskowe itp.). Kluczowe stało się dostosowanie działalności do warunków związanych z obostrzeniami wynikającymi z pandemii poprzez nowe sposoby dostarczania usług, przeprofilowanie działalności lub też jej dywersyfikacja” – str. 60 projektu KPO.

Celem inwestycji A1.1.1. ma być „(…) zmiana/rozszerzenie profilu działalności podmiotów, w szczególności przedsiębiorstw z sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19, (m.in. sektor HoReCa, turystyka, kultura)” – str. 61 projektu KPO.

Charakterystyką inwestycji A1.1.1. będzie to, że „(…) działania inwestycyjne obejmą przede wszystkim inwestycje w bazę produkcyjną oraz kwalifikacje pracowników, mające na celu zmianę profilu działalności” – str. 61 projektu KPO.

Koszty inwestycji A1.1.1. we wszystkich najbardziej poszkodowanych sektorach oszacowano na 300 mln euro, zaś liczbę wspartych przedsiębiorstw na 1 350.

Niezależnie od powyższego, możliwe jest wsparcie inwestycji z dowolnego sektora, o ile inwestycja realizuje postulaty zawarte w innych komponentach takich jak: komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”, komponent C „Transformacja cyfrowa”, komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, komponent E „Zielona, inteligentna mobilność”.

Newsletter

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij