Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.2020

31.12.2020
  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Szczegóły aktualności

30 grudnia zostało opublikowane nowe Rozporządzenie Rady Ministrów (z dnia 30.12.2020) rozszerzające listę gości, którzy do 17 stycznia 2021 roku mogą korzystać z usług hotelowych.

Fragment z rozporządzenia dot. usług hotelarskich:

  1.  w§10:

a) w ust. 2:
– pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23) dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez jednostki pu- blicznej radiofonii i telewizji oraz nadawców posiadających koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805), w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez te jednostki lub nadawców;”,

– w pkt 25 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 26 w brzmieniu:

„26) dla gości będących kontrolerami Najwyższej Izby Kontroli, w związku z wykonywaniem przez nich zadań zawodowych.”,

 

Rozporządzenie Rady Ministrów 30.12.2020

Newsletter

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij