Hotele w Europie, grudzień - raport MKG

19.02.2020
  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Szczegóły aktualności

Trudno powiedzieć, czy to niskie temperatury spowodowały niechęć do podróżowania do krajów starego kontynentu. Może, po prostu, część turystów zdecydowała się zostać w domu i spędzić święta z rodzinami. Jedna rzecz jest pewna: europejscy hotelarze uzyskali w tym miesiącu znacznie słabsze wyniki.

Frekwencja uległa niewielkim zmianom (+0,6 punktu procentowego), utrzymując poziom 62,7%, podczas gdy średnie ceny noclegów stabilnie wzrastały o 2,1% do 98,3 euro bez VAT. Wartość RevPAR powoli podnosiła się (+3%), dochodząc do 61,6 euro bez VAT. Najwyższy wzrost RevPAR uzyskały hotele wyższych kategorii: 5,8% dla 5* i 3,4% dla 4*. Wartość RevPAR wzrosła nieznacznie w hotelach 2* (+1,9%) i 3* (+1,5%). Wzrost w tej dziedzinie w hotelach 5* i 4* wynikał ze podniesienia średnich cen noclegów odpowiednio o  3,5% i 2,5%. Ceny były stabilne w obiektach 3* (+0,7%) i 2* (+0,9%). W żadnej z kategorii nie zmienił się w sposób istotny poziom frekwencji. Zmiana w hotelach 2* wyniosła +0,6 punktu procentowego (63,3%), w hotelach 3* +0,5 punktu (62,1%), w hotelach 4* +0,5 punktu (63,2%) i w hotelach 5* +1,3 punktu (62,8%).

Tylko w kilku krajach nastąpiła wyraźna poprawa wyników. Dwa kraje uzyskały dwucyfrowe wzrosty wartości RevPAR. Pierwszy to Węgry, które w kolejnym miesiącu odnotowały najlepsze wyniki (+18,5%). Drugi to Portugalia ze wzrostem o 15,7%. Wyniki te osiągnięto dzięki wyższej frekwencji odpowiednio o 5,5 punktu (72,3%) i 5 punktów (60,4%) oraz wyższym średnim cenom noclegów: na Węgrzech o 9,6% i  w Portugalii o 6,2%.

Wyniki osiągnięte przez hotele Budapesztu wpłynęły zasadniczo na ogólny wynik kraju. Frekwencja w hotelach stołecznych wzrosła o 6,4 punktu procentowego uzyskując wartość 75,6%. Hotelarze mogli w tej sytuacji podnieść ceny o 10,1%, co spowodowało wzrost wartości RevPAR o 20,2%. W Portugalii wszystkie destynacje uzyskały dwucyfrowy wzrost wartości RevPAR: Lizbona +17,9%, Porto +12,7%, Region Algarve +12,7%, Region Norte +15,5% oraz Lizbona i Dolina Tagu +17%.

Kolejnym krajem jest Belgia ze wzrostem wartości RevPAR o 9,3%. Duże znaczenie mają tu wyniki stolicy kraju. Bruksela uzyskała wzrost wartości RevPAR o 13,4% dzięki podniesieniu średnich cen noclegów o 7,1% (117,90 euro bez VAT) oraz oraz frekwencji wyższej o 4,1 punktu  do 73,7%. Dobre wyniki uzyskały także hotele Liege, gdzie frekwencja wzrosła o 6,6 punktu do 80,3%, a wartość RevPAR o 10,7%. Znaczny wzrost wartości RevPAR uzyskała także Hiszpania (+9%). Wpłynęły na to, przede wszystkim, wyniki Madrytu, gdzie RevPAR wzrósł o 22,6% przy cenach wyższych o 17,3% i Saragossy ze wzrostem RevPAR o 10,4% i średnich cen noclegów o 8,7%.

W Republice Czeskiej wartość RevPAR wzrosła o 8,8% dzięki podniesieniu średnich cen noclegów o 7,1%. Wyniki hoteli stołecznych nie odbiegały od średniej krajowej: RevPAR +3,9%  przy wzroście średniej ceny noclegu o 5,1%. Luksemburg (RevPAR +7,3%) był na trzecim miejscu pod względem wzrostu średnich cen noclegów utrzymując w tym miesiącu najwyższą cenę (127,80 euro bez VAT) i uzyskując największy wzrost w ciągu roku (+5,7%) do 139,80 euro bez VAT.

We  Włoszech wzrost wartości RevPAR wyniósł 6,3% dzięki wynikom Florencji (+16,1%) i Rzymu (+10,4%). Frekwencja była stabilna (+1,5 punktu), zatem wzrost RevPAR wynikał z podniesienia średnich cen noclegów (+3,6%).

Najlepsze wyniki w skali roku uzyskała Austria (RevPAR +5,2 %). Mimo, że w grudniu wzrost frekwencji wyniósł tylko 0,6 punktu procentowego (82,3%), to średni wzrost przez 12 miesięcy wyniósł 2,2 punktu do 79,5% (drugi po Zjednoczonym Królestwie wynik w roku 2019). Bardziej istotny był wzrost średnich cen noclegów w grudniu, który wyniósł 4,5%, a w ciągu roku 4,6%.  Austria uzyskała największy ze wszystkich krajów wzrost wartości RevPAR w roku 2019. Wyniósł on 7,6%, dochodząc do kwoty 81 euro bez VAT.

Cztery kraje utrzymały stabilny poziom lub wzrost wartości RevPAR: Niemcy (+0,9%), Holandia (+0,2%) i Zjednoczone Królestwo (+0%), które mimo spadku frekwencji o 0,7% z powodu Brexitu, utrzymało stabilną wartość RevPAR dzięki wzrostowi średnich cen noclegów o 1%. Kolejnym krajem była Francja (+2,3%), która utrzymała stabilne wyniki mimo fali strajków w ciągu roku.

Trzy kolejne kraje odnotowały spadek wyników. Grecja straciła 0,7 wartości RevPAR, głównie w wyniku niewielkiego obniżenia średnich cen noclegów (-1,4%). Biorąc pod uwagę wyniki całego roku, średnie ceny noclegów wzrosły o 0,9%. W stosunku do grudnia 2018 roku Grecja sprzedała nieco więcej pokojów (+0,4 punktu procentowego), jednak tylko połowa z nich była wykorzystana (54,2%). Był to słaby wynik, znacznie poniżej średniej rocznej wynoszącej 71%. Polska obniżyła w niewielkim stopniu frekwencję w grudniu (- 0,5 punktu, 59%) i wartość RevPAR spadła o 1,7%. Większość miast odnotowała negatywne wyniki wartości RevPAR: Kraków (-6,9%),

Poznań (-1,4%) i Warszawa (-0,7%). Jedynie Gdańsk (+2,9%) i Szczecin (+8,2%) poprawiły swoje wyniki, podczas gdy Wrocław utrzymał ten sam poziom (+0,1%). Największy spadek wyników w grudniu odnotowała Łotwa ze spadkiem wartości RevPAR o 5,4% przy obniżeniu średnich cen noclegów o 1,2% i spadku frekwencji o 2,3 punktu do 53,1%. Jest to wynik o 4,2 punktu poniżej średniej frekwencji całego roku wynoszącej 65,9%.

Raport MKG, 12.2019

Newsletter

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij