HOTREC: Raport MKG listopad 2021 r.

03.03.2022
  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Szczegóły aktualności

Początek pierwszej od 2019 roku jesieni bez lockdownu przyniósł hotelom europejskim stosunkowo dobre wyniki tzn. wartość RevPAR niższą o „tylko” 27% w stosunku do okresu przed pandemią – wynika z raportu MKG za listopad 2021 roku.

Mimo obecnego nadal zagrożenia zdrowotnego, poziom zaszczepienia, system certyfikatów oraz stopniowy powrót wydarzeń i ferii szkolnych wpływają na poprawę sytuacji hotelarzy Europy w listopadzie. Jednak pojawienie się nowego wariantu Omikron, kolejny wzrost liczby zachorowań w Europie i decyzje o nowych restrykcjach w niektórych europejskich krajach stwarzają nowe zagrożenia dla branży.

Listopad 2021 był nieco lepszy niż w poprzednim roku, ponieważ wyższy stopień zaszczepienia w skali kontynentu umożliwił stopniowy powrót turystów biznesowych. Stąd też RevPAR osiągnął wartość 50,6 euro (w porównaniu do 12,1 euro w tym samym okresie ubiegłego roku). Niemniej jednak wyniki są stabilne, a nawet nieco gorsze w tym miesiącu. Mimo, że frekwencja w listopadzie osiągnęła 53,7% i spadek w stosunku do okresu sprzed pandemii wyniósł w skali kontynentu tylko 17,9 punktu procentowego nie wszystkie kraje odrabiały straty w tym samym tempie. Średnia cena noclegu w Europie wyniosła 94,2 euro, tj. o 2,6% mniej niż w roku 2019, lecz 44,2% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Wielu krajom udało się znacznie podnieść ceny, czasem nawet do poziomów wyższych niż przed pandemią. Luksemburg ma nadal ceny niższe o 21,7%, natomiast inne kraje uzyskały ceny równe lub wyższe od wyników sprzed kryzysu (Austria +1,6%, Włochy +2,2%, Portugalia +5,3%, Wielka Brytania +8,3% i Węgry +19,7%).

W listopadzie hotele europejskie odnotowały wartość RevPAR 49,5 euro, tj. o 381,5% wyższą niż w ubiegłym roku, co dowodzi wyraźnej odbudowy sektora. Analizując pozytywne wyniki branży w listopadzie 2021 roku pamiętać należy o tym, że ograniczenia w ubiegłym roku były znacznie ostrzejsze. Ponadto zachodzą istotne różnice w postępach poszczególnych krajów. Podczas gdy Francja zbliża się do swoich standardów sprzed Covid-19 (RevPAR -14,6% a w poprzednim       miesiącu -16,6%) to wyniki na Łotwie spadły o 73,1%.

Ze względu na ponowny wzrost zagrożenia pandemią niektóre kraje takie jak Austria i Holandia wprowadziły nowe restrykcje utrudniające działalność branży hotelarskiej. Austria, która w październiku odnotowała wyniki o 35% niższe niż przed pandemią, w listopadzie pogorszyła wynik do -57,3%. Wynik Holandii to -52,6%. Sytuacja pogorszyła się także w Niemczech, Belgii, Łotwie, Francji, Polsce, Luksemburgu, Grecji i Szwajcarii. Natomiast Włochy, Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia, Węgry i Republika Czeska zmniejszyły różnicę między wynikami listopada 2021 i listopada 2019 w stosunku do porównania października 2021 i października 2019. Liderem odnowy branży jest nadal Wielka Brytania. Hotelarze brytyjscy osiągnęli w październiku najwyższą frekwencję (63%), co przy wysokiej średniej cenie noclegu (108 Euro), umożliwiło uzyskanie rekordowej wartości RevPAR. W listopadzie Wielka Brytania miała nadal najwyższą frekwencję (62,3%) przy średniej cenie 109 Euro wyższej niż w poprzednim miesiącu i wyższej niż w listopadzie 2019 o 8,3%. Ogólny wynik branży hotelarskiej kraju jest zaledwie o 14,6% niższy niż przed pandemią. Francja osiągnęła wynik nieco słabszy od październikowego, lecz utrzymuje się nadal na poziomie sprzed kryzysu (-17,1%). Kraj odnotował średnią cenę noclegu w wysokości 88,6 Euro tj. zaledwie o 2,8% mniej niż w roku 2019. Wracają powoli klienci biznesowi, a w początku miesiąca rozpoczęły się ferie szkolne.

Gorzej wygląda sytuacja po drugiej stronie Renu. W październiku Niemcy odnotowały różnicę wartości RevPAR w stosunku do okresu przed kryzysem wynoszącą -36,4%. W listopadzie różnica ta wyniosła -46,9%. Ceny są niższe o 14,2% zaś poziom frekwencji to niewiele ponad 45%. Od końca lata kraje Beneluksu odzyskują swoją międzynarodową klientelę, lecz w listopadzie sytuacja nie ulegała poprawie. Wartość RevPAR, której poziom znacznie odbiegał od wyników roku 2019 z powodu braku turystów zagranicznych, obniżyła się w porównaniu do listopada sprzed kryzysu o 44,9% w Belgii, o 50,2% w Luksemburgu i o 52,6% w Holandii. Podczas gdy sytuacja w Republice Czeskiej, po wielu miesiącach, zaczęła się poprawiać, Łotwa odnotowała w listopadzie wyniki o 70% niższe w stosunku do okresu przed pandemią.

Pomimo nieznacznego zwolnienia tempa odbudowy branży ze względu na ostatnio wprowadzane ograniczenia sytuacji nie można porównywać do listopada 2020 roku.          

Newsletter

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij