HOTELE W EUROPIE - sierpień 2018 - Raport MKG

16.10.2018
  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Szczegóły aktualności

Od początku roku ogólne trendy w Europie pozostają stabilne. Niektóre kraje, będące na czołowych pozycjach, kompensują obniżenie frekwencji podnoszeniem średnich cen noclegów. Reasumując, zakończenie sezonu letniego wypada pomyślnie.

Dobre wyniki uzyskane w sierpniu potwierdzają ogólną pozytywną ocenę sezonu letniego w Europie. Hotele europejskie odnotowały wzrost frekwencji o 1,5 punktu procentowego, osiągając 76,6%, podczas gdy średnia cena noclegów wzrosła o 3,7%, wynosząc 112,7 euro. Wartość RevPAR wzrosła o 5,7% (do 86,1 euro) w porównaniu do roku ubiegłego, przynosząc wynik pierwszych 8 miesięcy roku 2018 wyższy o 3,8%.

 

Wszystkie kategorie hoteli uzyskały pozytywne wyniki o niewielkim zróżnicowaniu. Pomimo nieco wolniejszego niż na początku lata wzrostu hotele 5* uzyskały najlepszy wynik (+9,4%). Wzrost wartości RevPAR hoteli 4* i 3* wyniósł odpowiednio 5,6% i 4,8%.  

 

Liderami w tym miesiącu były Łotwa i Węgry, które osiągnęły wzrost RevPAR odpowiednio o 18,3% (przy frekwencji 92,6%) i 15,9% (przy frekwencji 92,5%). Należy podkreślić, że hotelarze Łotwy odnotowali wzrost RevPAR o 14,7% i wzrost frekwencji o 5,7 punktu procentowego od początku roku. Także inne kraje osiągnęły zbliżone wyniki: Belgia (RevPAR + 12,9%) i Niemcy (+10,1%). Średnie ceny noclegów w tych krajach wzrosły odpowiednio o 6,3% i 6,5%.

 

W czołówce utrzymały się, podobnie jak w lipcu, Francja (+7,5%), Grecja (+6,4%), Austria (+5,5%) i Holandia (+5,4%), wszystkie ze wzrostem wartości RevPAR powyżej 5%. We Francji i w Austrii wzrost ten wynikał ze wzrostu frekwencji, podczas gdy w Grecji i Holandii przyczyną było podniesienie średnich cen noclegów.

 

Szwajcaria i Anglia osiągnęły istotny wzrost pomimo średnich cen noclegów powyżej 100 euro. Nie miało to jednak wpływu na frekwencję. Glasgow (+11,3%) i Edynburg (+7,2%) wyprzedziły Londyn z frekwencją blisko 95%. Dobre wyniki w sierpniu (+9,3%) uzyskał Luksemburg, szczególnie w sektorze hoteli tańszych (budget). Pozwoliło to zrekompensować nie najlepsze wyniki w poprzednich miesiącach roku, gdy frekwencja obniżyła się o 2,2 punktu procentowego.

 

Należy wspomnieć, że w Hiszpanii odnotowano w ostatnich latach obniżenie frekwencji o 4,2 punktu procentowego, przy czym ceny nie spowodowały wzrostu RevPAR (-3,8%), a geopolityczny klimat w Barcelonie nie sprzyjał branży hotelarskiej (-21,2%). Rok 2018 przyniósł wreszcie niewielką poprawę wyników we Włoszech dzięki osiągnięciom Florencji (RevPAR +7,7%). Pozwoliło to uzyskać w skali kraju wzrost RevPAR o 2,2% i poprawić nieco skromny wynik dotychczasowych miesięcy tego roku (RevPAR + 2,7%).

 

Polska, po pomyślnym roku 2016 i wzroście RevPAR w sierpniu 2017 roku o 7,3%, przeżywa słabszy okres w tym roku ze spadkiem wartości RevPAR o 1,2%, głównie z powodu niższej frekwencji (-2,7 punktu procentowego). Podobnie wygląda sytuacja na Malcie ze spadkiem RevPAR o 1% z powodu obniżenia frekwencji o 0,7 punktu procentowego i średnich cen noclegów o 0,3%. Wyniki za osiem miesięcy tego roku Polski i Malty różnią się jednak wartością RevPAR, odpowiednio +0,7% i -0,4%.

 

Ogólnie wzrost średniej ceny noclegów wystarczał zazwyczaj do poprawy wyników. Po kolejnym miesiącu prosperity sektor hotelarstwa europejskiego ma szanse utrzymania stabilnego rozwoju.

 

Raport MKG, sierpień 2018

Newsletter

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij