Hotele w Europie - raport MKG Hospitality za kwiecień 2018

30.05.2018
  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Szczegóły aktualności

W kolejnym, czwartym miesiącu bieżącego roku hotele europejskie uzyskały lepsze wyniki niż w odpowiednim okresie roku 2017. Wartość RevPAR w kwietniu wzrosła o 5,3%. W marcu wzrost wyniósł 3,6%, a w lutym 5%. Wzrost ten wynika, przede wszystkim, z wyższych średnich cen noclegów (średni wzrost o 3,9%) ze 101,1 do 105,1 Euro, podczas gdy frekwencja wzrosła nieznacznie (+0,9 punktu procentowego).

Najlepsze wyniki w kwietniu uzyskały hotele 3* ze wzrostem wartości RevPAR o 6,1% na skutek podniesienia średnich cen noclegów o 4,8%. Najniższy wzrost wartości RevPAR odnotowały hotele 2* uzyskując jednak niewątpliwie pozytywny wynik +4,7%. Nieco niższy wzrost wartości RevPAR w hotelach pozostałych kategorii wynikał z niższego wzrostu frekwencji.

Niezależnie od ogólnie pozytywnych wyników sytuacja niektórych krajów była nieco mniej pomyślna. Największy spadek wartości RevPAR w Unii odnotowała Austria (-5,8%). Obniżyły się także w stosunku do ubiegłego roku wyniki Grecji, Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa odpowiednio o 2,5%, 1% i 0,5%. W Austrii średnie ceny były niższe o 5,3% zaś frekwencja o 0,4 punktu procentowego. Znacznie obniżyła się frekwencja w Grecji (-5,3 punktu procentowego), a także w pozostałych krajach śródziemnomorskich takich jak Portugalia i Hiszpania, gdzie spadki wyniosły odpowiednio 2 i 1,2 punktu procentowego. Przyczyną była kalendarzowa zmiana terminu ferii wielkanocnych w tym roku i wynikający z tego szczyt frekwencji w marcu.

Najlepsze wyniki uzyskały w kwietniu Belgia i Niemcy osiągając wzrost wartości RevPAR o 12% dzięki frekwencji wyższej odpowiednio o 3,3 i 2,8 punktu procentowego i wzrostowi średnich cen noclegów o 7,6% i 7,4%. Zbliżone wyniki osiągnęły Łotwa i Luksemburg, gdzie wartość RevPAR wzrosła o 10,1% i 9,9%.

Turystyka biznesowa w kwietniu 2018 roku wyglądała lepiej niż w tym samym okresie ubiegłego roku ze względu na przesunięcie ferii z kwietnia na marzec. Przyjazdy biznesowe w kwietniu umożliwiły wzrost RevPAR w w większości krajów Europy.

Francja uzyskała wysoki wzrost wartości RevPAR w porównaniu z rokiem ubiegłym o 7,1%. Średnie ceny noclegów wzrosły tu 6,8% osiągając prawie 90 Euro (nie licząc podatku). W kolejnych miesiącach od początku roku Francja uzyskiwała wyniki lepsze niż w roku 2017. Biorąc jednak pod uwagę wydarzenia w maju (liczne dni wolne, strajki i atak terrorystyczny) można mieć wątpliwości na temat kontynuacji tego trendu.     

Newsletter

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij