O Izbie

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego jest rzecznikiem środowiska biznesu hotelowego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz na szczeblu Unii Europejskiej.

Lobbuje na rzecz tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego w tym szczegónie hotelarstwa i gastronomii oraz wspiera wszelkie inicjatywy gospodarcze swoich członów. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących sektora hotelarsko - gastronomicznego. Kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej poprzez opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.

Swoje cele osiąga poprzez delegowanie swoich przedstawicieli do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych, działających przy organach administracji państwowej oraz Sejmu i Senatu RP, w sprawach działalności gospodarczej, szczególnie branży hotelarsko-gastronomicznej.

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego:

  • Prowadzi działalność promocyjną na rzecz członków
  • Rekomenduje obiekty hotelowe i firmy z nimi współpracujące
  • Certyfikuje produkty i usługi dla hotelarstwa i gastronomii
  • Rekomenduje firmy - dostawców HoReCa
  • Obejmuje patronatem wszelkie inicjatywy, imprezy, targi promujące rozwój sektora hotelarsko-gastronomicznego
  • Nawiązuje kontakty z partnerami krajowymi i zagranicznymi
  • Przeciwdziała nieuczciwej konkurencji w sektorze hotelarsko-gastronomicznym
  • Poprzez współpracę IGHP z instytucjami unijnymi (np. HOTREC) monitoruje prawo Unii Europejskiej i jego skutki dla branży hotelarskiej i gastronomicznej

1 stycznia 2015 roku Izba stała się członkiem HOTREC - Konfederacji Narodowych Organizacji Hoteli, Restauracji, Kawiarni w krajach UE i europejskim obszarze ekonomicznym.

Newsletter

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij