Komisje tematyczne IGHP

 1. Strona główna
 2. IGHP
 3. Komisje tematyczne IGHP

W Izbie Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego działają następujące komisje tematyczne:

 1. Komisja ds. Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych.

  Zakres zadań komisji:

  • Udział Izby w postępowaniach przed Komisją Prawa Autorskiego i Sądem o ustalenie akceptowanych przez środowisko hotelowe stawek wynagrodzeń za użytkowanie praw autorskich i pokrewnych przez Hotele
  • Analiza sytuacji dotyczącej praw nadawczych (opłaty za retransmisję) i ocena propozycji rozwiązań
  • Opiniowanie wniosków składanych przez Zarząd do Rady Izby o uregulowanie rozwiązań akceptowanych przez IGHP w zakresie Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych
  • Ocena przygotowywanych zmian w zakresie abonamentu RTV
 2. Komisja ds. Podatków i Przepisów Prawnych

  Zakres zadań komisji:

  • interchange fee
  • ochrona danych osobowych
  • podatki i opłaty (w tym VAT)
 3. Komisja ds. Kategoryzacji Hoteli

  Zakres zadań komisji:

  • ustawa o usługach turystycznych w tym kategoryzacja hoteli
  • Hotel Stars Union – warunki wdrożenia w Polsce
  • Współpraca w zakresie HSU z organizacjami zagranicznymi
 4. Komisja ds. Kształcenia i zasobów ludzkich

  Zakres zadań komisji:

  • kształcenie przyszłych kadr
  • szkolenie i doskonalenie pracowników przemysłu gościnnego
  • dobre praktyki - platforma wymiany informacji pracodawcy/absolwenci
  • współpraca ze szkołami wyższymi
  • udział Izby w procesie tworzenia krajowej ramy kwalifikacji w turystyce w obszarze Hotelarstwa
 5. Komisja Dostawców

  Zakres zadań komisji:

  • Certyfikat produktu i dostawcy
  • Rekomendacje dla firm
  • Organizacja konkursów targowych i innych
  • Zakupy grupowe dla członków Izby, porozumienia ramowe o współpracy
 6. Komisja ds. Rozwoju Izby

  Zakres zadań komisji:

  • Proponowanie Radzie Izby zmian w Statucie i w zasadach funkcjonowania IGHP zmiarzających do zwiększenia jej efektywności i ułatwienia wewnętrznych procedur
  • Sugerowanie kandydatów na Przedstawicieli regionalnych
  • Analiza trudnych i nietypowych spraw organizacyjnych pod kątem znalezienia optymalnych rozwiązań
  • Analiza stanu członkowskiego IGHP (kwartalny monitoring stanu członków i otrzymanych składek)
  • Analiza trudnych przypadków w sprawach członkowskich wraz z wnioskowaniem do Rady Izby propozycji rozwiązań
  • Analiza zasad współpracy i członkostwa w IGHP innych organizacji z branży hotelarskiej w Polsce
  • Określenie najważniejszych kierunków działania  IGHP w interesie jej członków i branży
  • Poszukiwanie obszarów działania Izby atrakcyjnych z punktu widzenia możliwości pozyskania nowych członków
  • Badanie oczekiwań hotelarzy (bezpośrednio i poprzez Przedstawicieli IGHP) w stosunku do organizacji samorządu gospodarczego
  • współpraca z administracją rządową i samorządową oraz innymi organizacjami branżowymi
  • promocja turystyczna i współpraca z POT
 7. Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej

  Zakres zadań komisji:

  • Bieżący monitoring spraw związanych z kontaktami międzynarodowymi Izby; 
  • Uzgadnianie opinii i stanowiska Izby w istotnych sprawach zleconych przez HOTREC (w przypadku niemożności uzgodnienia stanowiska Izby w drodze konsultacji z członkami), 
  • Opiniowanie i przedkładanie Zarządowi bądź Radzie wniosków 
  • w zakresie współpracy z organizacjami międzynarodowymi

    

Newsletter

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij