Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

O nas

Zadania Izby

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego jest rzecznikiem środowiska biznesu hotelowego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz na szczeblu Unii Europejskiej.

 

Lobbuje na rzecz tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego w tym szczególnie hotelarstwa i gastronomii oraz wspiera wszelkie inicjatywy gospodarcze swoich członków. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących sektora hotelarsko - gastronomicznego. Kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej poprzez opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.

 

Swoje cele osiąga poprzez delegowanie swoich przedstawicieli do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych, działających przy organach administracji państwowej oraz Sejmu i Senatu RP, w sprawach działalności gospodarczej, szczególnie branży hotelarsko-gastronomicznej.

 

Równolegle do działalności statutowej, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego:

  • Prowadzi działalność promocyjną na rzecz członków.
  • Rekomenduje obiekty hotelowe i firmy z nimi współpracujące.
  • Certyfikuje produkty i usługi dla hotelarstwa i gastronomii.
  • Rekomenduje firmy - dostawców HoReCa.
  • Obejmuje patronatem wszelkie inicjatywy, imprezy, targi promujące rozwój sektora hotelarsko-gastronomicznego.
  • Nawiązuje kontakty z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
  • Przeciwdziała nieuczciwej konkurencji w sektorze hotelarsko-gastronomicznym.
  • Poprzez współpracę IGHP z instytucjami unijnymi (np. HOTREC) monitoruje prawo Unii Europejskiej i jego skutki dla branży hotelarskiej i gastronomicznej.


1 stycznia 2015 roku Izba stała się członkiem HOTREC - Konfederacji Narodowych Organizacji Hoteli, Restauracji, Kawiarni w krajach UE i europejskim obszarze ekonomicznym.

Organa Izby

Rada IGHP

 

Zarząd Izby:

 

Ireneusz Węgłowski – Prezes IGHP

Wiceprezes Zarządu Grupa Hotelowa Orbis

 

Julian Bystrzanowski – Wiceprezes IGHP

Wiceprezes Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

 

Piotr Kwiatkowski - Wiceprezes IGHP 

Dyrektor Zarządzający Hotele De Silva Sp. z o.o.

 

Krzysztof Szadurski – Wiceprezes IGHP

Prezes Zarządu Hotele Warszawskie "Syrena" Sp. z o.o.

 

Alicja Nowakowska – Skarbnik IGHP

Prezes Zarząda Hotele Korona Sp. z o.o.

  

Marcin Mączyński – Sekretarz Generalny IGHP

 

 

Członkowie Rady:

 

Andrzej Burkiewicz – Prezes Zarządu Hotel Warszawa Sp. z o.o. w Augustowie, Dyrektor Hotelu

 

Julian Bystrzanowski – Wiceprezes Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

 

Tomasz Czerwiński - Dyrektor Hotelu Polonia Racibórz

 

Sebastien Denier - Wiceprezes ds. Operacji na Europę Centralną i Wschodnią Louvre Hotels Group  Sp. z o.o.

 

Piotr Dominik – Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie

 

Witold Drogoń – Kierownik Pracowni Hotelarstwa, Zastępca Kierownika Zakładu Hotelarstwa i Gastronomii w Głównej  Szkole  Turystyki i Rekreacji  w Warszawie

 

Piotr Kwiatkowski - Dyrektor Zarządzający Hotele De Silva Sp. z o.o.

 

Jacek Łęgiewicz - Dyrektor ds. Publicznych Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.

 

Marcin Mączyński  - Sekretarz Generalny IGHP

 

Janusz Mitulski –  Dyrektor International Hotel Development  for Central and Eastern Europe,  Marriott International

 

Małgorzata Morek - Dyrektor ds. Rozwoju Franczyzy, Grupa Hotelowa Orbis SA

 

Alicja Nowakowska – Prezes Zarządu Hotele Korona Sp. z o.o. w Warszawie

 

Tomasz Pieniążek - Partner MUMOTIVE Group Sp. z o.o.

 

Aleksander Pietyra – Dyrektor Hotelu Novotel Katowice Centrum

 

Paweł Ryterski - Dyrektor ds. Rynku Kontraktowego Paged SA

 

Krzysztof Szadurski - Prezes Zarządu Hotele Warszawskie " Syrena" Sp. z o.o.

 

Ireneusz Węgłowski – Wiceprezes Zarządu Orbis SA

 

Jan Wróblewski - Członek Zarządu Zdrojowa Invest Sp. z o.o.

 

 

Komisja Rewizyjna:

 

Joanna Olejnik – Właściciel Hotelu Wenus w Kazimierzu Dolnym

 

Aneta Stępkowska - Dyrektor Generalny  Hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport, Chopin Airport Development

 

Danuta Zaniewska - Dyrektor Centrum Barnabitów

 

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000174981 w listopadzie 2003 roku z inicjatywy 123 podmiotów gospodarczych reprezentujących sektor hotelarski, gastronomiczny, firmy, przedsiębiorstwa i wyższe uczelnie współpracujące na rzecz turystyki i hotelarstwa w Polsce. Reprezentujemy 160 hoteli o potencjale blisko 20.000 jednostek mieszkalnych.

 

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego jest organizacją samorządu gospodarczego branży hotelarsko-gastronomicznej, posiadającą osobowość prawną, działającą zgodnie z ustawą o Izbach Gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r.

 

Targi

W środku sezonu pomyśl o TT Warsaw

Rozpoczął się szczyt wakacyjnych wyjazdów, a firma MT Targi Polska, organizator 24. Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw, już mobilizuje siły na listopad i zaprasza przedstawicieli sektora turystycznego do udziału w tym ważnym wydarzeniu.    

Przygotowania do Targów WorldHotel

Jesienią odbędą się 9. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel.    

Partnerzy Medialni

www.świathoteli.pl
www.e-hotelarz.pl
www.horecainfo.pl
www.horeca.pl
www.pbtv.pl/kontakt.html
www.horecanet.pl
www.rynekpodrozy.com.pl
www.hotelprofit.pl

Partnerzy Merytoryczni

www.mg.gov.pl
www.tpa-horwath.pl
www.pot.gov.pl
www.zlotystandard.info
www.msport.gov.pl
www.worldhotel.pl
Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by:
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
wszelkie prawa zastrzeżone