Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

Komisje tematyczne IGHP

Komisje tematyczne IGHP

W Izbie Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego działają następujące komisje tematyczne: 

1. Komisja ds. Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych.

Zakres zadań komisji:
Udział Izby w postępowaniach przed Komisją Prawa Autorskiego i Sądem o ustalenie akceptowanych przez środowisko hotelowe stawek wynagrodzeń za użytkowanie praw autorskich i pokrewnych przez Hotele
Analiza sytuacji dotyczącej praw nadawczych (opłaty za retransmisję) 
i ocena propozycji rozwiązań
Opiniowanie wniosków składanych przez Zarząd do Rady Izby o uregulowanie rozwiązań akceptowanych przez IGHP w zakresie Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych

Ocena przygotowywanych zmian w zakresie abonamentu RTV

 

2. Komisja ds. Podatków i Przepisów Prawnych

Zakres zadań komisji:
interchange fee,
ochrona danych osobowych
podatki i opłaty (w tym VAT)

Zakres zadań komisji:

interchange fee,
ochrona danych osobowych
podatki i opłaty (w tym VAT)
 
3. Komisja ds. Kategoryzacji Hoteli
Zakres zadań komisji:
ustawa o usługach turystycznych w tym kategoryzacja hoteli
Hotel Stars Union – warunki wdrożenia w Polsce
Współpraca w zakresie HSU z organizacjami zagranicznymi
 
4. Komisja ds. Kształcenia i zasobów ludzkich
Zakres zadań komisji:
ustawa o usługach turystycznych w tym kategoryzacja hoteli
Hotel Stars Union – warunki wdrożenia w Polsce
Współpraca w zakresie HSU z organizacjami zagranicznymi
Zakres zadań komisji:
kształcenie przyszłych kadr
szkolenie i doskonalenie pracowników przemysłu gościnnego
dobre praktyki - platforma wymiany informacji pracodawcy/absolwenci
współpraca ze szkołami wyższymi
udział Izby w procesie tworzenia krajowej ramy kwalifikacji w turystyce w obszarze Hotelarstwa
 
5. Komisja Dostawców
Zakres zadań komisji:
Certyfikat produktu i dostawcy
Rekomendacje dla firm
Organizacja konkursów targowych i innych
Zakupy grupowe dla członków Izby, porozumienia ramowe o współpracy
Zakres zadań komisji:
Certyfikat produktu i dostawcy
Rekomendacje dla firm
Organizacja konkursów targowych i innych
Zakupy grupowe dla członków Izby, porozumienia ramowe o współpracy
 

6. Komisja ds. Rozwoju Izby

Zakres zadań komisji:
Proponowanie Radzie Izby zmian w Statucie i w zasadach funkcjonowania IGHP zmiarzających do zwiększenia jej efektywności i ułatwienia wewnętrznych procedur
Sugerowanie kandydatów na Przedstawicieli regionalnych
Analiza trudnych i nietypowych spraw organizacyjnych pod kątem znalezienia optymalnych rozwiązań
Analiza stanu członkowskiego IGHP (kwartalny monitoring stanu członków i otrzymanych składek)
Analiza trudnych przypadków w sprawach członkowskich wraz z wnioskowaniem do Rady Izby propozycji rozwiązań
Analiza zasad współpracy i członkostwa w IGHP innych organizacji z branży hotelarskiej w Polsce
Określenie najważniejszych kierunków działania  IGHP w interesie jej członków i branży
Poszukiwanie obszarów działania Izby atrakcyjnych z punktu widzenia możliwości pozyskania nowych członków
Badanie oczekiwań hotelarzy (bezpośrednio i poprzez Przedstawicieli IGHP) w stosunku do organizacji samorządu gospodarczego
współpraca z administracją rządową i samorządową oraz innymi organizacjami branżowymi
promocja turystyczna i współpraca z POT
 

7. Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej

Zakres zadań komisji:
Bieżący monitoring spraw związanych z kontaktami międzynarodowymi Izby; 
Uzgadnianie opinii i stanowiska Izby w istotnych sprawach zleconych przez HOTREC (w przypadku niemożności uzgodnienia stanowiska Izby w drodze konsultacji z członkami), 
Opiniowanie i przedkładanie Zarządowi bądź Radzie wniosków 
w zakresie współpracy z organizacjami międzynarodowymi
 
 

Targi

W środku sezonu pomyśl o TT Warsaw

Rozpoczął się szczyt wakacyjnych wyjazdów, a firma MT Targi Polska, organizator 24. Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw, już mobilizuje siły na listopad i zaprasza przedstawicieli sektora turystycznego do udziału w tym ważnym wydarzeniu.    

Przygotowania do Targów WorldHotel

Jesienią odbędą się 9. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel.    

Partnerzy Medialni

www.rynekpodrozy.com.pl
www.pbtv.pl/kontakt.html
www.horeca.pl
www.horecanet.pl
www.hotelprofit.pl
www.e-hotelarz.pl
www.świathoteli.pl
www.horecainfo.pl

Partnerzy Merytoryczni

www.worldhotel.pl
www.mg.gov.pl
www.zlotystandard.info
www.msport.gov.pl
www.pot.gov.pl
www.tpa-horwath.pl
Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by:
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
wszelkie prawa zastrzeżone