Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

Ogłoszenia KUPIĘ/SPRZEDAM WYNAJMĘ/PRACA

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY (REF. SSPL)

Lanwar Cosmetics z siedzibą w Poznaniu, producent i dystrybutor kosmetyków dla hotelarstwa i SPA, oraz dystrybutor wyposażenia dla hoteli poszukuje osoby na stanowisko: SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY (REF. SSPL)

Hotel *** na Śląsku poszukuje nowego operatora

Oferta dotyczy znalezienia partnera lub odstąpienia długoterminowej umowy dzierżawy operatorskiej ...

Konsorcjum IGHP/ IGHP Consortium

Zapraszamy do wspólnego działania w Konsorcjum IGHP/ We would like to invite you to work together in IGHP Consortium

 

Zapraszamy do wspólnego działania w Konsorcjum IGHP

Jedną z najbardziej nurtujących spraw dla środowiska hotelarskiego stało się zatwierdzenie przez Komisję Prawa Autorskiego przy MKiDN tabeli stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych. Nowe stawki oznaczają wielokrotny wzrost kosztów hoteli i innych obiektów noclegowych za użytkowanie praw autorskich i pokrewnych. Są one w porównaniu z innymi krajami europejskimi horrendalnie wysokie, niesprawiedliwe, nie rozwiązują problemów beneficjentów oraz zagrażają biznesowi hotelowemu. Hotelarze nie chcą uciekać od opłat, gdyż należą się one twórcom i wykonawcom. Opłaty powinny być jednak rozsądne i dostosowane do możliwośći branży, stanowić wynik negocjacji, nie zaś dyktatu.

 

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, jedyny legitymowany reprezentant środowiska hotelarskiego w postępowaniu przed KPA i sądami, w tym przy wnioskowaniu o odmowę zatwierdzenia przez Sąd zatwierdzonych przez KPA 10.07.2013 tabel, w uzgodnieniu z Małopolską Izbą Hotelarską ”Gremium”, Fundacją Polish Prestige Hotels & Resorts oraz hotelarzami niezrzeszonymi, kontynuuje działania zmierzające do unieważnienia tych tabel i zmiany systemu ich naliczania i wysokości. 

 

Właśnie w tym celu, zgodnie z postulatami środowiska hotelarskiego w naszym kraju, zostało utworzone Konsorcjum IGHP, które powinno skupić jak największą liczbę hoteli i innych obiektów noclegowych. Zarówno tych zrzeszonych w samorządach gospodarczych, jak i pozostałych, których właściciele i kadra zarządzająca wyrażają poparcie dla kierunku działań Izby, poprzez swoją obecność w gronie firm hotelowych, które dostrzegają problem niesprawiedliwych nowych stawek opłat za użytkowanie praw autorskich i pokrewnych oraz oczekują zmian w systemie ich naliczania i wysokości. Konsorcjum IGHP zostało powołane w celu uregulowania powyższego problemu.

 

Od członków Konsorcjum IGHP oczekujemy wsparcia merytorycznego, jak np.: umożliwienie przeprowadzenia niezbędnych w Sądzie badań wśród gości hotelowych, przekazywanie informacji dotyczących wysokości dotychczasowych i nowych kosztów związanych z użytkowaniem praw autorskich, propozycje rozwiązań systemowych i nowych stawek itp., oraz finansowego:  przystąpienie do Konsorcjum wiąże się z deklaracją wpłaty na konto konsorcjum min. 2 zł/max. 5 zł za każdą zadeklarowaną jednostkę mieszkalną/pokój - zgodnie z podpisanym przez osoby kompetentne i przesłanym do Izby oświadczeniem przystąpienia na członka Konsorcjum IGHP.

Środki finansowe uzyskane od członków Konsorcjum przeznaczane są na badania, analizy, usługi prawne itp. Środki te gromadzone będą na wydzielonym koncie i podlegać będą kontroli członków Konsorcjum. Przyjęte stawki nie powinny stanowić bariery dla tych, którzy chcą wspierać naszych wspólnych działań, związanych z implementowaniem najkorzystniejszych i ustalonych w porozumieniu z członkami Konsorcjum stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych, w tym sposobów ich naliczania i pobierania.

 

Zapraszamy wszystkich hotelarzy, organizacje i gestorów bazy do wspólnego działania. Wspólnie łatwiej osiągniemy  nasz  cel.

 

Znajdą tu również Państwo krótką informację, przybliżającą problem nowych tabel wynagrodzeń za odtwarzanie praw pokrewnych…, Umowę Konsorcjum IGHP, Oświadczenie członka Konsorcjum dla IGHP oraz przykładowe wyliczenie wysokości opłat hoteli 100 pokojowych wg zatwierdzonych 10.07.2013 R przez KPA nowych Tabel stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych.

 

 
We welcome you to the joint action of IGHP Consortium
 
Table of Remuneration Rates for Public Display of Works and Related Rights Subjects approved by the Copyright Commission at the Polish Ministry of Culture has become the most troubling issue for Polish hospitality sector. The new rates for the use of copyrights and related items would significantly increase in the costs of hotels and other accommodation facilities. In comparison with other European countries they are very high, unfair and do not solve the problems of the beneficiaries but threaten the interest of Polish hospitality sector. Hoteliers do not try to avoid charges, but the charges should be reasonable and not damaging for the industry and should be  the result of negotiations not the dictate. 
 
The Chamber of Commerce of the Polish Hotel Industry, the only legitimized representative of hotel business sector in the proceedings in the Commission of Copyrights and the courts, (including the application for rejection of tables approved  by the Commission of Copyrights on the 10th of July 2013 in cooperation with "Gremium" - Malopolska Chamber of Hospitality, the Foundation for Polish Prestige Hotels & Resorts and unaffiliated hotels,) continues its efforts to revoke the tables and to change the system of rates calculation. Based on the demands of the hospitality sector in Poland IGHP Consortium has been established to handle this problem.
 
The members of the IGHP Consortium  are expected to provide substantive support, i.e. to conduct surveys among hotel guests and to share the necessary data that may be used as a Court evidence. 
 
To become a member of the Consortium we would like you to send the Declaration form and a payment of minimum 2 PLN maximum 5 PLN per each declared room. The funds collected  from membership fee will be used to cover the costs of analysis and legal services. The funds will be collected on a separate account  and will be will be subject to inspection by Consortium Members. The proposed by IGHP  rates should not be a barrier for those who would like to support our activities in common interest. 
 
Hoteliers, organizations and owners of the accommodation base are welcome to join us. United we have better chances to achieve our goals.
 
If you need more detailed information, please do not hesitate to contact our office.

Targi

W środku sezonu pomyśl o TT Warsaw

Rozpoczął się szczyt wakacyjnych wyjazdów, a firma MT Targi Polska, organizator 24. Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw, już mobilizuje siły na listopad i zaprasza przedstawicieli sektora turystycznego do udziału w tym ważnym wydarzeniu.    

Przygotowania do Targów WorldHotel

Jesienią odbędą się 9. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel.    

Partnerzy Medialni

www.horecainfo.pl
www.hotelprofit.pl
www.e-hotelarz.pl
www.horecanet.pl
www.rynekpodrozy.com.pl
www.horeca.pl
www.świathoteli.pl
www.pbtv.pl/kontakt.html

Partnerzy Merytoryczni

www.tpa-horwath.pl
www.zlotystandard.info
www.msport.gov.pl
www.mg.gov.pl
www.worldhotel.pl
www.pot.gov.pl
Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by:
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
wszelkie prawa zastrzeżone