Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

Wiadomości ze świata

Hotele w Europie, wrzesień 2017 - RAPORT MKG

07-11-2017

We wrześniu do hoteli powrócili klienci biznesowi, powodując wzrost koniunktury, szczególnie w południowej części kontynentu. Wyniki hoteli europejskich we wrześniu są ogólnie dobre, w niektórych krajach, osiągając dwucyfrowe wskaźniki wzrostu. Ogólnie wartość RevPAR we wszystkich kategoriach hoteli wzrosła o 6,2%. Wyniki dziewięciu miesięcy bieżącego roku też wyglądają pozytywnie ze wzrostem 5,8%. Wrzesień wpisuje się w trend dobrej koniunktury na rynkach europejskich trwający od początku roku.

 

Analiza kolejnych kategorii hoteli wskazuje na najlepsze wyniki w hotelach 5* (wzrost wartości RevPAR o 7,5%). Najsłabsze wyniki uzyskały hotele 2* ze wzrostem o 5,7%. Wysoki wzrost wartości RevPAR hoteli 5* wynika, przede wszystkim, z wysokiej frekwencji (+2,9 punktu procentowego), co wiąże się bezpośrednio z pomyślną koniunkturą gospodarki europejskiej. Wyniki pierwszych trzech kwartałów w sektorze hoteli 5* pokazują wzrost o 6,2% , który powodowany jest raczej przez wzrost cen niż stabilny wzrost frekwencji (+3,2 punktu procentowego).

 

Wzrost wyników obserwuje się na całym obszarze kontynentu za wyjątkiem Austrii (RevPAR – 1,3%). Ta stabilna sytuacji rodzi jednak pewne wątpliwości na temat dalszego rozwoju sytuacji.

 

Kraje osiągające najlepsze wyniki we wrześniu to Portugalia, Belgia i Łotwa. Każdy z nich uzyskał ponad 20% wzrost wartości RevPAR w tym miesiącu – odpowiednio o 24,3%, 22,2%

 i 23,6%. W Portugalii motorem wzrostu było znaczne podniesienie cen (o ponad 20%). W Belgii zaś głównym czynnikiem wzrostu była frekwencja, która w stosunku do trudnego roku 2016 wzrosła o 8,5 punktu procentowego.

 

Ogólnie biorąc, kraje południowej Europy odzyskują dobrą pozycję na rynku hotelarskim. Po okresie kryzysu ekonomicznego pojawiają się turyści biznesowi, co świadczy o powrocie dobrej koniunktury regionu. Włochy, Hiszpania, Francja i Grecja odnotowały wyraźną poprawę frekwencji. Ten fakt, wraz ze znaczącym wzrostem cen (poza Francją, gdzie nadmierny wzrost cen w zeszłym roku ograniczył aktualny wzrost do 1%) zagwarantował słoneczną jesień hotelarzom południa kontynentu. Grecja i Portugalia odnotowały najwyższy wzrost wartości RevPAR w ciągu pierwszych trzech kwartałów roku wynoszący odpowiednio 16,2% i 18,3%.

 

Kolejnym potwierdzeniem dobrej koniunktury jest Łotwa, gdzie wysoki wzrost frekwencji (+11,8 punktu procentowego) wpłynął na podniesienie wartości RevPAR we wrześniu. Ten sukces może świadczyć o powrocie turystów rosyjskich, których liczba w ostatnich latach obniżyła się w większości krajów Europy.

 

W centralnej części kontynentu, za wyjątkiem Belgii, która stopniowo odrabia straty trudnego roku 2016, sytuacja jest dobra, acz wyniki raczej umiarkowane. Niemcy, gdzie wzrost podaży wpłynął na średnie ceny noclegów, wzrost RevPAR wyniósł 0,2%. Rezultaty pierwszych trzech kwartałów (+ 2,3%) były tu skromniejsze niż w pozostałych krajach kontynentu. Być może sukcesy innych krajów przyćmiły nieco wyniki kraju, który był oparciem europejskiego hotelarstwa w latach kryzysu. Wielka Brytania nie czerpie już korzyści z obniżenia kursu funta w roku 2016, stabilizując frekwencję w swoich hotelach (-0,1 punktu procentowego). Jedynie Austria odnotowała obniżenie wartości RevPAR w tym miesiącu o 1,3% z powodu obniżenia średniej ceny noclegów o 3,5%.

 

Hotele europejskie wchodzą w sezon jesienny 2017 roku w dobrej kondycji. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale można powiedzieć, że hotelarze odnieśli sukces po powrocie z letnich wakacji.

 

Raport do pobrania znajduje się poniżej.

Targi

W środku sezonu pomyśl o TT Warsaw

Rozpoczął się szczyt wakacyjnych wyjazdów, a firma MT Targi Polska, organizator 24. Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw, już mobilizuje siły na listopad i zaprasza przedstawicieli sektora turystycznego do udziału w tym ważnym wydarzeniu.    

Przygotowania do Targów WorldHotel

Jesienią odbędą się 9. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel.    

Partnerzy Medialni

www.świathoteli.pl
www.e-hotelarz.pl
www.hotelprofit.pl
www.horeca.pl
www.horecainfo.pl
www.pbtv.pl/kontakt.html
www.rynekpodrozy.com.pl
www.horecanet.pl

Partnerzy Merytoryczni

www.msport.gov.pl
www.tpa-horwath.pl
www.mg.gov.pl
www.worldhotel.pl
www.pot.gov.pl
www.zlotystandard.info
Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by:
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
wszelkie prawa zastrzeżone